Logo Francesc Solà
Certificacions d'edificis
Certificats

Certificat d’eficiència energètica dels edificis

És el document emès per l’arquitecte tècnic, que exposa la informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d'eficiència energètica i permet obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica davant els organismes de la Generalitat.
És obligatori disposar del certificat per posar a lloguer o venda els habitatges i locals amb llicència d’activitat.
El procés de certificació requereix efectuar la inspecció de l’edifici, el càlcul dels paràmetres energètics per obtenir la qualificació i la proposta de millores per la rehabilitació energètica.
Us oferim un servei amb triple garantia:
1. Garantia de qualitat. Proposta detallada de les millores.
2. Garantia de competència. Assegurança RC i Visat col·legial.
3. Garantia de preu. Igualem el millor preu del mercat.
Certificats d'edificis
Inici

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
És obligatori per posar a lloguer o venda els habitatges i la contractació de serveis de electricitat, gas, aigua i telecomunicacions.
El procés per l’obtenció de la renovació de la cèdula d’habitabilitat requereix els següents pasos:
Aportació de les dades de l’ habitatge per part de la propietat.
Inspecció de l’ habitatge.
Redacció certificat habitabilitat.
Visar davant col·legi aparelladors documentació.
Sol·licitar certificat davant la Generalitat de Catalunya.
Emissió de la cèdula d’habitabilitat per part de la Generalitat de Catalunya.
Us oferim un servei amb triple garantia:
1. Garantia de qualitat. Amb assegurança RC i visat col·legial.
2. Garantia de rapidesa. Inspecció amb 48 hores.
3. Garantia de preu. Igualem el millor preu del mercat.
Certificats d'edificis
Inici

Informe tècnic

És el document emès per l’arquitecte tècnic, amb les explicacions tècniques necessàries i exposant l’opinió del tècnic per deixar-ne constància davant de tercers, inclús amb assistència a judicis per aclariment i ratificació de dictàmens. Els tipus d’ informes tècnics més habituals són:
Informes i estudis tècnics sobre lesions dels edificis: aluminosi, esquerdes, humitats, estat de forjats, façanes.
Peritatges de defectes de construcció.
Valoració i informes d’obres de reparacions i construcció.
Informe sobre costos d’edificació.
Certificats d'edificis
Inici

Certificat de taxació

Es el document emes per l’arquitecte tècnic on justificadament es determina el valor de l’immoble. En la valoració es verifiquen les característiques de l’edifici, la localització i entorn, i s’efectua l’estudi detallat del mercat i consulta de les dades oficials de venda d’habitatges.
Judicials: Divorcis, herències
Comptables: Pericials amb hisenda, patrimonial
Certificats d'edificis
Inici
938 300 323 | info@editecnic.com | C. Santa Magdalena, 8 | 08180 | Moià
DISSENY WEB x NET ENGINEER | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES

Gestió de cookies

Arquitectura Tècnica Francesc Solà fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut, oferir el mapa de contacte i analitzar el trànsit. Més informació.
 
Acceptar totes Rebutjar totes Configurar