Logo Francesc Solà
Certificacions d'edificis
Edificació

Direccions d’execució d’obra

Compren el seguiment de l’obra verificant que l’estructura, tancaments, acabats i instal·lacions s’adeqüen al projecte i efectuant el control de qualitat dels materials.

EL NOSTRE EQUIP D’ARQUITECTES TÈCNICS supervisarà l’ actuació del contractista efectuant.

La redacció d’un programa de control de la qualitat.
Les visites programades a l’obra.
La verificació del replanteig.
La verificació de la adequació dels materials.
La comunicació de les instruccions per l’execució de l’obra.
La verificació dels punts crítics de l’execució de cada fase de l’obra.
La verificació que l’obra acabada s’adequa a normativa i projecte.
La presència del director d’execució d’obra, formant part de la direcció facultativa és obligatòria en les obres d’edificació en compliment de la llei 38/1999.
Edificació
Inici

Coordinació de seguretat i salut

Comprèn les actuacions especificades en el RD 1627/97 a fi que les empreses que participen a l’obra apliquin els criteris de seguretat i salut en les seves actuacions.
El Coordinador de seguretat i salut supervisarà i dirigirà les actuacions de seguretat del contractista durant la durada de l’obra efectuant:
L’ aprovació del pla de seguretat i salut.
L’ organització d’ un sistema de comunicació amb les empreses de l’obra.
Les visites programades a l’obra.
La comunicació de les instruccions precises per controlar els riscos.
La verificació de les condicions per efectuar cada activitat.
L’ organització dels procediments per efectuar el control sobre les mesures preventives.
La presència del coordinador de seguretat i salut, formant part de la direcció facultativa és obligatòria en les obres d’edificació en compliment de la RD 1627/1997.
Edificació
Inici

Redacció d’estudis de seguretat i salut

Comprèn l’estudi dels riscos de l’obra segons el RD 1627/97, i la definició de les activitats preventives per eliminar i controlar els riscos. El document inclou:
Estudi de la informació prèvia.
Definició de la solució adoptada per ordenar l’obra.
La identificació dels riscos laborals.
La valoració de l’eficàcia de les mesures preventives.
La definició de les mesures preventives.
La definició dels procediments de treball.
La redacció del estudi de seguretat i salut, és obligatòria en els projectes en compliment de la RD 1627/199.
Edificació
Inici

Càlcul d’estructures

Comprèn les actuacions de disseny estructural, càlcul, elaboració de plànols i memòries a incloure en projectes executius. El que permet:
El seguiment a peu d’obra per garantir la qualitat de l’execució de l’estructura.
Donar assessorament en fase de projecte per seleccionar la tip logia, disposició de pilars, configuració dels elements estructurals.
Efectuar càlcul i dimensionat dels elements.
L’ elaboració de plànols i memòries.
El seguiment i aclariments sobre l’estructura a organismes de control.
Edificació
Inici
938 300 323 | info@editecnic.com | C. Santa Magdalena, 8 | 08180 | Moià
DISSENY WEB x NET ENGINEER | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES

Gestió de cookies

Arquitectura Tècnica Francesc Solà fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut, oferir el mapa de contacte i analitzar el trànsit. Més informació.
 
Acceptar totes Rebutjar totes Configurar