Logo Francesc Solà
Certificacions d'edificis
Llicencies d'activitat

Llicencies d'activitat

El servei de llicencies d’obertura d’establiments te per objecte efectuar els preparatius: projecte, disseny, elaborar la documentació necessària, per poder tramitar l’obertura dels establiments davant les administracions. Es dona compliment a les lleis 16/2015, 3/2010 i 20/2009 i decret 112/2010.
Els nostres serveis comprenen:
Assessorament previ al lloguer del local.
Estudi previ de la implantació. Estalviant el 50% en obres.
Llicencies d'activitat
Inici

Arquitectura Comercial

Compren el servei de disseny i projecte de adequació de locals . Els nostres serveis van des de efectuar únicament l’aixecament dels plànols del local, al desenvolupament de les idees i necessitats de cada client, la realització de projecte de reforma i l’adequació , el seguiment i direcció dels treballs. Al efecte s’emetran els corresponents certificats justificatius davant les administracions.
Escoltem.
Assessorem.
Projectem.
Controlem.
Llicencies d'activitat
Inici

Certificats Posada en Funcionament. Declaració responsable

Per a les activitats innòcues, que es desenvolupin en locals de <120 m2, l’obertura de l’establiment requereix el tràmit de declaració responsable. La declaració responsable implica disposar del certificat tècnic on es certifiqui el compliment de la normativa vigent. Al efecte els nostres serveis comprenen la elaboració del certificat segons model oficial prèvia verificació del establiment i documentació requerida. Per evitar despeses innecessàries es convenient sol•licitar el certificat previ ha efectuar les obres d’acondiciament del local.
Llicencies d'activitat
Inici

Projecte Tècnic Justificatiu. Comunicació prèvia

Per a les activitats de baix risc l’obertura de l’establiment requereix el tràmit de comunicació prèvia. La comunicació prèvia implica disposar de projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits normatius, conjuntament amb el certificat del tècnic competent. Al efecte els nostres serveis comprenen la redacció del projecte d’obres i/o justificatiu del compliment de la normativa vigent així com la emissió del certificat tècnic.
Llicencies d'activitat
Inici

Projecte Tècnic d’Activitats. Llicencia administrativa

Per a les activitats mes complexes i també per les afectades per el reglament d’espectacles i activitats recreatives , l’obertura de l’establiment pot requerir una llicencia ambiental d’obertura atorgada per l’administració. La llicencia requereix la presentació de projecte basic amb memòria ambiental i els corresponents certificats dels tècnics i entitats col·laboradores de la administració..Del contingut de la documentació l’administració en farà un seguiment de la seva suficiència.
Llicencies d'activitat
Inici

Projecte de Protecció contra Incendis

Les activitats que es classifiquen com a risc important estan subjectes ha un informe previ de risc d’incendi. Als efectes els nostres serveis comprenen la elaboració del projecte tècnic de protecció contra incendis.
Llicencies d'activitat
Inici
938 300 323 | info@editecnic.com | C. Santa Magdalena, 8 | 08180 | Moià
DISSENY WEB x NET ENGINEER | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES

Gestió de cookies

Arquitectura Tècnica Francesc Solà fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut, oferir el mapa de contacte i analitzar el trànsit. Més informació.
 
Acceptar totes Rebutjar totes Configurar