Logo Francesc Solà
Certificacions d'edificis
Certificats

Informe ITE: Inspeccions tècniques edificis

És el document emès per l’arquitecte tècnic on, reflexa si és el cas, les deficiències detectades, la seva qualificació i les recomanacions tècniques especifiques.
La inspecció tècnica és visual i es fa, almenys, de les parts que consten en el model d’informe normalitzat, facilitat per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, amb el contingut que determina Decret 67/2015.
Amb l’informe serà possible obtenir el certificat d’aptitud emès per la Generalitat de Catalunya.
Si l’edifici presenta deficiències l’arquitecte tècnic haurà de supervisar el programa de rehabilitació que s’executarà per fases segons el seu grau de gravetat.
L’ obligatorietat de sotmetre els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys a inspecció tècnica, ve determinat pels programes d’inspecció tècnica d’edificis especificats en el decret 67/2015 sobre la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.
Edificis plurifamiliars:
Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
Anterior a 1930 Fins a 31 desembre 2012
Entre 1931 i 1950 Fins a 31 desembre 2013
Entre 1951 i 1960 Fins a 31 desembre 2014
Entre 1961 i 1970 Fins a 31 desembre 2015
A partir de 1970 Fins a 31 desembre de l’any que l’edifici assoleix els 45 anys d’antiguitat
Edificis unifamiliars:
Antiguitat edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anterior a 1900 Fins a 31 desembre 2016
Entre 1901 i 1930 Fins a 31 desembre 2017
Entre 1931 i 1950 Fins a 31 desembre 2018
Entre 1931 i 1950 Fins a 31 desembre 2019
Entre 1961 i 1975 Fins a 31 desembre 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat
Certificat d’eficiència energètica dels edificis
Inici

Estudi integral patologies

Quan amb les dades obtingudes amb la inspecció visual no sigui possible qualificar les deficiències el tècnic proposarà efectuar un estudi integral de les patologies amb inclusió de les probes necessàries per poder qualificar les causes i opcions de reparació. Per efectuar l’ estudi integral de patologies s’aplica el procediment proposat per la norma UNE 41805 que inclou:
Estudi característiques constructives edifici.
Descripció de lesions i alteracions i anàlisi de possibles causes.
Caracterització de materials.
Anàlisi i avaluació estructural.
Proposta d'intervenció.
Estudi integral patologies
Inici
938 300 323 | info@editecnic.com | C. Santa Magdalena, 8 | 08180 | Moià
DISSENY WEB x NET ENGINEER | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES

Gestió de cookies

Arquitectura Tècnica Francesc Solà fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut, oferir el mapa de contacte i analitzar el trànsit. Més informació.
 
Acceptar totes Rebutjar totes Configurar