Logo Francesc Solà
Certificacions d'edificis
Rehabilitació d'edificis

Memòria justificativa

És el document on es descriuen les actuacions a efectuar en l’ edifici i les solucions adoptades, així com el compliment de la normativa d’aplicació i la valoració econòmica de les actuacions.
Rehabilitacio d'edificis
Inici

Projectes de rehabilitació i direcció de l’obra

Inclou la redacció del projecte de les obres de:
Rehabilitació de façanes.
Muntatge de bastida.
Reparació de cobertes i filtracions.
Reforç de sostres.
Rehabilitació energètica.
Instal·lació d’ascensor.
I segons les necessitats de la propietat s’efectua:
Estudi previ dels treballs a executar.
Redacció del projecte per executar l’obra.
Càlcul elements estructurals.
Pressupost inicial.
Estudi de seguretat i salut.
Direcció dels treballs.
Control econòmic.
Coordinació seguretat i salut.
Es proporciona la documentació necessària per obtenir les llicències d’obra davant les autoritats municipals, i s’efectua el seguiment de l’obra i direcció dels treballs.
Rehabilitacio d'edificis
Inici

Direcció de l’obra per obres sense projecte

Es supervisarà l'actuació del contractista durant la durada de l’obra efectuant:
Planificació de les obres amb presa de decisions tècniques.
Les visites programades a l’obra.
La verificació de l’ adequació dels materials.
La comunicació de les instruccions per l’execució de l’obra.
La verificació dels punts crítics de l’execució de cada fase de l’obra.
La verificació que l’obra acabada s’adequa a normativa i projecte.
Rehabilitacio d'edificis
Inici

Coordinació de seguretat i salut per obres sense projecte

Compren les actuacions especificades en el RD 1627/97 per donar compliment a les responsabilitats de la comunitat de propietaris i demés propietaris.
L’arquitecte tècnic supervisarà i dirigirà les actuacions de seguretat del contractista durant la durada de l’obra efectuant:
La supervisió de la planificació preventiva.
La redacció de la informació obligatòria a transmetre a les empreses.
La verificació registres documentals obligatoris.
Les visites programades a l’obra.
La comunicació de les instruccions precises per controlar els riscos.
La verificació de les condicions per efectuar cada activitat.
La organització dels procediments per efectuar el control sobre les mesures preventives.
Rehabilitacio d'edificis
Inici

Projectes de remodelació d’espais

Inclou els treballs de disseny i distribució de l’espai, amb la definició de les instal·lacions i els materials que permetin donar solució atractiva i suggerent a les necessitats de cada client. Inclou el servei de direcció dels treballs i la interpretació del projecte.
Estudiem les necessitats de cada client.
Analitzem les possibilitats de cada espai.
Busquem la millor solució espaial que satisfaci cada client.
Solucionem la integració de les instal·lacions.
Dissenyem la combinació de materials més adient.
Rehabilitacio d'edificis
Inici
938 300 323 | info@editecnic.com | C. Santa Magdalena, 8 | 08180 | Moià
DISSENY WEB x NET ENGINEER | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES

Gestió de cookies

Arquitectura Tècnica Francesc Solà fa servir cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut, oferir el mapa de contacte i analitzar el trànsit. Més informació.
 
Acceptar totes Rebutjar totes Configurar